Trekken aan de lijn


Eén van de eerste vragen die aan een cusist wordt gesteld: "Wat wil je graag met je pup/(volwassen) hond op deze cursus bereiken?", wordt vaak beantwoord met: "Dat mijn hond niet trekt aan de lijn".

Hoe vaak ziet u niet een begeleider met ergens ver vooruit aan een strakke lijn (vaak met behulp van een zogenaamde "flexilijn") zijn hond. Dit is voor een korte afstand niet zo erg, maar als u van plan bent wat langer onderweg te zijn, wordt u daar toch niet echt vrolijk van.

U zou kunnen zeggen dat een begeleider daar toch wel snel iets aan zou willen doen en dat zal in het begin ook wel gebeuren, maar toch wordt het niet trekken aan de lijn over het algemeen erg onderschat. Juist omdat men van mening is dat de hond wel snel zal begrijpen wat de bedoeling is.

Het aanleren van niet trekken

Het meest ideale is dat al tijdens het opgroeien van de pup aan de gang wordt gegaan met het leren om netjes naast de begeleider mee te lopen. Wat een voordeel heeft u als u en uw volwassen hond, die inmiddels sterker en groter is geworden, van die lange wandelingen kunnen maken en waarbij uw hond, als hij niet los mag, toch lekker in uw buurt blijft en met een slappe lijn.

Als u een volwassen hond heeft die nog steeds aan de lijn trekt, is deze natuurlijk ook nog steeds te leren om met een niet strakke lijn naast u te lopen. Misschien moet u daarbij dan wel rekening houden, dat dit iets langer duurt, want uw hond heeft zich juist dat trekken "eigen" gemaakt en nu moet hij ineens iets anders doen. Maar met uw volharding en vooral geduld kunt u het niet trekken van uw hond ook voor elkaar krijgen.

De praktijk

Er zijn al veel boeken geschreven over dit onderwerp en wij kunnen uiteraard hier op onze site ook nog eens een handleiding uitschrijven, maar onze ervaring is dat voor een cursist tezamen met zijn hond de praktijk het beste werkt, juist omdat geen enkele combinatie "begeleider-hond" dezelfde is.

Doordat u uw hond moet leren niet meer aan de lijn te trekken, is het onontbeerlijk dat u dit onder toezicht van een instructeur bij uw hond aanleert.
Omdat de instructeur ziet wat u doet, kan hij u aansturen als dingen niet lukken of u van advies dienen.

Flexilijn

Maakte u eerder gebruik van de zogenaamde flexilijn, dan wordt u uitgelegd dat tijdens het aanleren van het niet trekken beter gebruik kan worden gemaakt van een normale lijn. Heeft de hond eenmaal door wat de bedoeling is, kunt u uiteraard ook een flexilijn gebruiken, vergezeld van de nodige adviezen omtrent de flexilijn.

Hoewel er de uiterste zorg is besteed aan de inhoud op deze website van Hondenschool Canetrain Zwartewaal, hierna te noemen "Canetrain" aanvaardt Canetrain geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. Zowel de op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de uitoefening van Canetrain. Het is verboden zonder toestemming van Canetrain informatie van de website - anders dan in de uitoefening van Canetrain als hondenschool - aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.