Sport en spel


Om aan sport en spel mee te kunnen doen, moet een hond tenminste 1 jaar zijn, de standaard commando's goed beheersen en de relatie tussen baas en hond moet goed zijn. De minimale leeftijd van 1 jaar is belangrijk - en bij grotere honden zelfs beter als de hond wat ouder is - omdat het skelet dan is uitgegroeid.

Wel laten we de jonge hond ook al kennismaken met de diverse onderdelen van het sport en spel, zoals bijvoorbeeld de tunnel en de slurf.

Sport en spel bestaat uit een parcours van allerlei toestellen zoals bijvoorbeeld tunnels en hindernissen.

Hoewel er de uiterste zorg is besteed aan de inhoud op deze website van Hondenschool Canetrain Zwartewaal, hierna te noemen "Canetrain" aanvaardt Canetrain geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. Zowel de op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de uitoefening van Canetrain. Het is verboden zonder toestemming van Canetrain informatie van de website - anders dan in de uitoefening van Canetrain als hondenschool - aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.