Pupopvoeding


De omgevingsgerichte- en soortgerichte socialisatieperiode

U heeft net uw pup in huis gehaald en wat dan?
Er worden nog steeds adviezen gegeven om met een pup te wachten naar een hondenschool te gaan, totdat deze al zijn inentingen heeft gehad. Als een pup bij zijn fokker vandaan gaat, verkeert deze pup in de zogenaamde omgevingsgerichte socialisatieperiode (vanaf ca. 7 t/m 12 weken). Dit betekent dat de pup bekend en gewend moet raken aan alle dingen of zaken die hij in ons dagelijks leven tegen komt, anders gezegd: hij moet leren communiceren.

In de laatste periode bij zijn fokker is de basis gelegd voor de omgang met zijn soortgenoten, daarom de soortgerichte socialisatieperiode genoemd, maar dit zijn dan in hoofdzaak zijn eigen broers en zussen geweest. In dezeperiode heeft hij ook geleerd wat lichaamstaal is en hoe hij dit zelf gebruikt en hoe hij bijvoorbeeld moet blaffen, maar ook wat het betekent als een van zijn nestgenoten blaft.

Om tegemoet te komen aan de gewenning door uw pup aan alle zaken die zich buitenshuis afspelen, is het bezoeken van een hondenschool, die de nadruk legt op het leggen van een goede band tussen de baas en de hond, een goede gedachte.

Wat houdt onze cursus pupopvoeding precies in?

Met behulp van praktische oefeningen willen we de eigenaren duidelijk maken dat zij leren naar hun pup - en later volwassen hond - te kijken, op welke manier hun pup leert, hoe zij hierop als hun eigenaar kunnen inspelen, dat zij kunnen inschatten in welk tempo hun pup leert enzovoorts.

Theorie

Ook allerlei theoretische onderwerpen, die op depraktische oefenening aansluiten, komen aan de orde, zoals bijvoorbeeld:

Meer....
 • positieve- en negatieve bekrachtiging
 • positieve- en negatieve correctie
 • het gebruik van de clicker
 • socialisatie en gewenning
 • hoe leert een hond
 • ongewenst gedrag voorkomen

maar ook onderwerpen die door de eigenaren worden aangedragen.

Praktijk

De praktische oefeningen bestaan onder andere uit:

 • uitleg van de clicker, zowel de zin als de uitleg ervan
 • zitten
 • af gaan (liggen)
 • bij de baas komen als de baas zijn hond roept
 • wandelen zonder trekken
 • spelen
 • aaien van de hond.

Wij raden onze cursisten aan om met de clicker te werken, maar uiteraard is dit niet verplicht.

Al de oefeningen worden in kleine stappen aangeleerd met behulp van "positieve en negatieve bekrachtiging". Tijdens de lessen wordt u geadviseerd veel beloningssnoepjes bij u te hebben.

Hoewel er de uiterste zorg is besteed aan de inhoud op deze website van Hondenschool Canetrain Zwartewaal, hierna te noemen "Canetrain" aanvaardt Canetrain geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. Zowel de op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de uitoefening van Canetrain. Het is verboden zonder toestemming van Canetrain informatie van de website - anders dan in de uitoefening van Canetrain als hondenschool - aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.