Overige


Vanaf deze pagina komen allerlei onderwerpen aan de orde, zoals links van websites waarop allerlei informatie rondom ons geliefde huisdier "de hond" te vinden is.

Wilt u met uw hond(en) op vakantie, dan zijn er diverse adressen in de verschillende streken van Frankrijk waaop uw hond(en) welkom is of zijn.

Wilt u zich verder of meer verdiepen in de achtergrond van uw hond, dan zijn er allerlei interessante boeken te verkrijgen over de hond, zowel op het gebied om uw hond allerlei trucjes aan te leren als op het gebied over gedrag en opvoeding.

Op de downloads-pagina vindt u onze exameneisen van de gedrag- en gehoorzaamheidscurssen in "pdf"-formaat.


Campagne hondenbeten

Campagne hondenbeten

Voor informatie
Hoewel er de uiterste zorg is besteed aan de inhoud op deze website van Hondenschool Canetrain Zwartewaal, hierna te noemen "Canetrain" aanvaardt Canetrain geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. Zowel de op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de uitoefening van Canetrain. Het is verboden zonder toestemming van Canetrain informatie van de website - anders dan in de uitoefening van Canetrain als hondenschool - aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.