Cursus Jonge Hond


Na de cursus pupopvoeding

Na de cursus "pupopvoeding" kunt u met uw hond deelnemen aan de cursus "jonge hond".

Als u aan deze cursus deelneemt is de pup al uitgegroeid naar een "jonge hond", heeft hij de basis gelegd om de praktische oefeningen verder uit te bouwen en gaan we ook in op de problemen die zich kunnen voordoen als uw hond de pubertijd bereikt.

Theorie

Hoe meer u zich met uw hond bezighoudt hoe meer u er achter komt dat er altijd wel vragen of "probleempjes" naar voren komen. Dus ook tijdens deze cursus worden weer theoretische onderwerpen aangekaart en dat kunnen ook onderwerpen zijn die u als eigenaar naar voren brengt. Een van de onderwerpen die zeker aan de orde zal komen is de pubertijd.

Voorbereiding op sport en spel

Tijdens deze cursus laten we de jonge hond ook al kennis maken met de onderdelen van onze cursus sport en spel, zodat hij hiermee ook al vertrouwd raakt.
Uiteraard begint dit zeer laagdrempelig, omdat de hond voordat hij 1 jaar is geworden, beslist niet te veel mag springen om zijn skelet in een normaal tempo uit te laten uitgroeien.

Proef

Na het beƫindigen van het blok kunt u samen met uw jonge hond een proef afleggen. We spreken bewust over "proef", omdat ook bij deze cursus de nadruk wordt gelegd op hetgeen u samen met uw hond inmiddels heeft bereikt. Bij de "GG-cursussen" zal de uitvoering van de oefeningen worden beoordeeld.

Onderdelen

  • wandelen zonder trekken
  • "hier" komen
  • het aan de voet gaan
  • gedrag ten aanzien van andere honden
  • omgang baas/hond
  • staan op commando/betasten/gebit tonen
Meer....

Eisen

Wandelen zonder trekken - 10 punten

Tijdens dit onderdeel is het de bedoeling dat de eigenaar samen met zijn jonge hond op een door de keurmeester aangegeven gedeelte en tijdstip op ons trainingsveld wandelt en waarbij dan de nadruk ligt op de wijze waarop de eigenaar ervoor zorgt, dat de lijn van zijn hond niet strak komt te staan.

In het ideale geval bevindt de hond zich dichtbij zijn eigenaar.

In het geval dat de hond zich niet in de buurt van zijn eigenaar bevindt en/of de lijn gespannen is of dreigt gespannen te geraken, is het van belang dat de eigenaar hiervoor een oplossing laat zien.

Vereisten: minimaal 6 punten.

Het houden van de aangewezen plaats (10 seconden) - 10 punten

De eigenaar laat zijn hond in de liggende positie gaan, hij stapt vervolgens enkele door de keurmeester aangegeven passen van zijn hond vandaan, met zijn gezicht in de richting van zijn hond.

Na het teken van de keurmeester loopt de eigenaar weer naar zijn hond

Komt de hond eerder van zijn plaats, of gaat hij zitten dan betekent dat aftrek van punten, evenals extra commando's die gegeven worden.

Vereisten: minimaal 6 punten.

Hier komen - 10 punten

De eigenaar laat zijn hond in de liggende positie gaan, hij neemt de riem met hem mee, stapt enkele door de keurmeester aangegeven passen van zijn hond vandaan en blijft daar, met zijn gezicht gericht naar zijn hond, staan.

Na het teken van de keurmeester roept de baas zijn hond bij zich. De hond verdient de volledige 10 punten als hij snel bij zijn baas komt en als hij zich rustig weer laat aanlijnen.

Mocht de hond niet snel bij zijn eigenaar terugkomen, dan dient de eigenaar te laten zien hoe hij ervoor zorgt dat zijn hond wel bij zijn eigenaar komt.

Vereisten: minimaal 6 punten.

Gedrag ten aanzien aan andere honden - 5 punten

Dit moet normaal zijn of onverschillig, maar niet vijandig of hinderlijk. Gedurende de hele proef hierop gelet.

Omgang baas/hond - 5 punten

Aan de gedragingen gedurende de hele proef wordt afgeleid of de gewenste verstandhouding aanwezig is.

Staan op commando - 5 punten / gebit tonen - 5 punten / betasten -  5 punten

De hond krijgt het commando "STA" en is hierbij aangelijnd. De baas gaat op korte afstand voor de keurmeester staan om de hond te laten beoordelen. Hierbij gaat de keurmeester de hond betasten, eventueel met een hand aan de halsband. Hierna moet het gebit worden getoond. Iets wegdraaien wordt niet aangerekend.

Grommen is -2 punten en bijten is 0 punt.

Opmerking

Het aantal maximaal te behalen punten is: 50 punten en minimaal 30 punten

Hoewel er de uiterste zorg is besteed aan de inhoud op deze website van Hondenschool Canetrain Zwartewaal, hierna te noemen "Canetrain" aanvaardt Canetrain geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. Zowel de op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de uitoefening van Canetrain. Het is verboden zonder toestemming van Canetrain informatie van de website - anders dan in de uitoefening van Canetrain als hondenschool - aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.