Gedrag en gehoorzaamheid C


Deze cursus heeft de zwaarste exameneisen.

Onderdelen

 • los volgen
 • volgen/afgaan/aansluiten
 • staan op commando/betasten/gebit tonen
 • terugsturen naar de plaats bestaande uit komen/terugsturen
 • komen op bevel
 • 6 minuten blijven liggen
 • 3 minuten blijven zitten
 • halverwege om
 • halverwege af
 • vooruitsturen naar een vak
 • gedrag ten aanzien van andere honden
 • omgang baas/hond

Exameneisen

Los volgen - 10 punten

De hond moet links, vlot en attent volgen naast de baas. Op aanwijzing van de keurmeester wordt een rechts (90°), een rechtsomkeert (180°), een links, een linksomkeert, een 8-vormig figuur en tempowisselingen gemaakt. Er kan tevens een slalom gelopen moeten worden.

Opmerking: Bij het halthouden dient de hond direct naast de baas te gaan zitten. Bij het los volgen mag de riem niet worden meegenomen in de hand maar dient over de linkerschouder te worden gehangen of bij het startpunt te worden achtergelaten.

Vereisten: minimaal 6 punten.

Volgen - 10 punten / Afgaan - 5 punten / Aansluiten - 5 punten

Deze oefening hoort onaangelijnd te gebeuren. Tijdens het volgen krijgt de baas het teken: "HOND AF". De hond dient onmiddellijk op commando te gaan liggen, terwijl de baas doorloopt.

Meer....

Na enige meters, door de keurmeester aan te geven, krijgt de baas het teken de hond weer naast zich te roepen. Op commando van de baas hoort de hond onmiddellijk te gehoorzamen en zijn plaats naast de baas weer in te nemen. De baas blijft gedurende de gehele oefening doorlopen tot het teken: "HALT ZIT"

Staan op commando - 5 punten / betasten - 5 punten / gebit tonen - 5 punten

De baas gaat op korte afstand voor de keurmeester staan om de hond te laten beoordelen. Hierbij gaat de keurmeester de hond betasten, eventueel met een hand aan de halsband. Hierna moet het gebit worden getoond. Iets wegdraaien wordt niet aangerekend.

Grommen is -2 punten en bijten is 0 punt.

Terugsturen naar plaats of voorwerp: Komen - 4 punten / Terugsturen - 6 punten

De hond wordt afgelegd op een aan de baas kenbaar gemaakte plaats. De riem wordt naast de hond neergelegd. De baas verwijdert zich ca. 25 meter bij de hond vandaan. Op teken van de keurmeester roept de baas de hond voor en werkt dit af tot aan de voet. Op teken van de keurmeester geeft de baas de hond het commando "ZOEK-PLAATS". De hond hoort gelijk de plaats weer op te zoeken en te gaan liggen; maximaal 1 meter bij de riem vandaan. Op aanwijzing van de keurmeester wordt de hond opgehaald en aangelijnd.

Komen op bevel - 10 punten

De hond krijgt het commando "VRIJ". Op teken van de keurmeester roept de baas zijn hond "VOOR-ZIT". Elk extra commando om de hond terug te roepen is puntenaftrek. Als de hond netjes voor zit, geeft de keurmeester het teken aan de baas om de hond aan de voet te laten gaan. De hond hoort direct de positie links naast de baas in te nemen en zo dicht mogelijk naast hem te gaan zitten zodanig dat deze, zonder te verstappen, de hond kan aanlijnen. Bij deze oefening dienen minimaal 6 punten behaald te worden.

6 Minuten blijven liggen - 5 punten

Op een door de keurmeester aangeven plaats krijgt de hond het commando "AF-BLIJF". Na een teken van de keurmeester verwijdert de baas zich van zijn hond en stelt zich zodanig verdekt op dat de hond hem niet kan zien. De riem wordt door de baas meegenomen. Op aanwijzing van de keurmeester gaat de baas weer terug naar de hond waarna het bevel wordt opgeheven en de hond wordt aangelijnd. Vroegtijdig opstaan en zich van de plaats begeven resulteert in vermindering van het aantal te behalen punten. Wanneer een hond zich van zijn plaats begeeft voordat de oefening officieel is beëindigd, dient hij te worden aangelijnd en meegenomen naar een plaats binnen de ring/veld waar hij geen hinder veroorzaakt voor de andere honden. Bij deze oefening dienen minimaal 3 punten behaald te worden.

3 Minuten blijven zitten - 10 punten

Op een door de keurmeester aangewezen plaats krijgt de hond het commando "ZIT". Na een teken van de keurmeester verwijdert de baas zich van de hond en neemt plaats in het midden van het veld met een van de schouders naar de hond toegekeerd, alwaar de hond hem nog wel kan zien. Na 1 minuut geeft de keurmeester het teken dat de baas weer terug kan gaan naar de hond. De baas gaat naast de hond staan en lijnt hem aan zodra einde oefening is genoemd. De baas neemt de riem mee bij de hond vandaan tijdens de oefening. Zodra de hond gaat liggen of zich van zijn plaats begeeft, krijgt de baas het teken om zijn hond aan te lijnen en mee te nemen naar een plaats op het veld waar deze geen hinder veroorzaakt voor de andere honden. Extra commando's betekenen puntenaftrek.

Halverwege om - 5 punten

Tijdens het volgen, en op teken van de keurmeester, krijgt de hond het commando "OM". De hond hoort onmiddellijk achter de baas langs de positie rechts aan te nemen. Bij een volgend teken van de keurmeester krijgt de hond een dergelijk commando en neemt de uitgangspositie links weer in. De oefening gebeurt onaangelijnd. Het teken: "HALT" van de keurmeester is einde oefening.

Halverwege af - 5 punten

De hond wordt op een afstand van ca. 50 meter afgelegd. Bij het voorkomen moet de hond halverwege deze afstand op de aangegeven plaats halt houden en gaan liggen. Extra commando's is puntenaftrek. Binnen 5 meter van de aangewezen plaats wordt nog goed gerekend.

Vooruitsturen naar een vak - 10 punten

Vanaf een afstand van ongeveer 25 meter geeft de baas een commando in de richting van het vak. De hond hoort er rechtstreeks heen te lopen en erin te gaan liggen. Op het teken van de keurmeester wordt de hond weer opgehaald. De riem wordt door de baas meegenomen en naast zich neergelegd of over zijn linkerschouder gehangen.

Gedrag ten aanzien van andere honden - 5 punten

Dit moet normaal zijn of onverschillig, maar niet vijandig of hinderlijk. Gedurende het hele examen wordt hierop gelet.

Omgang baas/hond - 2 punten (minimaal)

Aan de gedragingen gedurende het hele examen wordt afgeleid of de gewenste verstandhouding aanwezig is.

Opmerking

Het aantal maximaal te behalen punten is: 105 punten en minimaal 80 punten.

Hoewel er de uiterste zorg is besteed aan de inhoud op deze website van Hondenschool Canetrain Zwartewaal, hierna te noemen "Canetrain" aanvaardt Canetrain geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. Zowel de op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de uitoefening van Canetrain. Het is verboden zonder toestemming van Canetrain informatie van de website - anders dan in de uitoefening van Canetrain als hondenschool - aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.