Gedrag en gehoorzaamheid B


Onderdelen

  • los volgen
  • volgen/afgaan/aansluiten
  • staan op commando/betasten/gebit tonen
  • terugsturen naar de plaats
  • komen op bevel
  • 3 minuten blijven liggen
  • 1 minuut blijven zitten
  • gedrag ten aanzien van andere honden
  • omgang baas/hond

Exameneisen

Los volgen - 10 punten

De hond moet links, vlot en attent volgen naast de baas. Op aanwijzing van de keurmeester wordt een rechts (90), een rechtsomkeert (180), een links, een linksomkeert, een 8-vormig figuur en tempowisselingen gemaakt. Bij het halthouden dient de hond direct naast de baas te gaan zitten.

Bij het los volgen mag de riem niet worden meegenomenin de hand maar dient over de linkerschouder te worden gehangen of bij het startpunt te worden achtergelaten.

Vereisten: minimaal 6 punten.

Afgaan - 5 punten / Aansluiten - 5 punten

Deze oefening hoort onaangelijnd te gebeuren. Tijdens het volgen krijgt de baas het teken: "HOND AF". De hond dient onmiddellijk op commando te gaan liggen, terwijl de baas doorloopt.
Na enige meters, door de keurmeester aan te geven, krijgt de baas het teken de hond weer naast zich te roepen. Op commando van de baas hoort de hond onmiddellijk te gehoorzamen zijn plaats naast de baas weer in te nemen. De baas blijft gedurende de gehele oefening doorlopen tot het teken: "HALT ZIT".

Meer....

Staan op commando - 5 punten

De hond krijgt het commando "STA" en is hierbij aangelijnd.

Betasten - 5 punten /  Gebit tonen - 5 punten

De baas gaat op korte afstand voor de keurmeester staan om de hond te laten beoordelen. Hierbij gaat de keurmeester de hond betasten, eventueel met een hand aan de halsband. Hierna moet het gebit worden getoond. Iets wegdraaien wordt niet aangerekend.

Grommen is -2 pnt. en bijten is 0 pnt.

Terugsturen naar plaats of voorwerp: Komen - 4 punten / Terugsturen - 6 punten

De hond wordt afgelegd op een aan de baas kenbaar gemaakte plaats. De riem wordt naast de hond neergelegd. De baas verwijdert zich ca. 25 meter bij de hond vandaan. Op teken van de keurmeester roept de baas de hond voor en werkt dit af tot aan de voet. Op teken van de keurmeester geeft de baas de hond het commando "ZOEK-PLAATS". De hond hoort gelijk de plaats weer op te zoeken en te gaan liggen; maximaal 1 meter bij de riem vandaan. Op aanwijzing van de keurmeester wordt de hond opgehaald en aangelijnd.

Komen op bevel - 10 punten

De hond krijgt het commando "VRIJ". Op teken van de keurmeester roept de baas zijn hond "VOOR-ZIT". Elk extra commando om de hond terug te roepen is puntenaftrek. Als de hond netjes voor zit, geeft de keurmeester het teken aan de baas om de hond aan de voet te laten gaan. De hond hoort direct de positie links naast de baas in te nemen en zo dicht mogelijk naast hem te gaan zitten zodanig dat deze, zonder te verstappen, de hond kan aanlijnen. Bij deze oefening dienen minimaal 6 punten behaald te worden.

3 Minuten blijven liggen - 5 punten

Op een door de keurmeester aangeven plaats krijgt de hond het commando "AF-BLIJF". Na een teken van de keurmeester verwijdert de baas zich van zijn hond en stelt zich zodanig verdekt op dat de hond hem niet kan zien. De riem wordt door de baas meegenomen. Op aanwijzing van de keurmeester gaat de baas weer terug naar de hond waarna het bevel wordt opgeheven en de hond wordt aangelijnd. Vroegtijdig opstaan en zich van de plaats begeven resulteert in vermindering van het aantal te behalen punten. Wanneer een hond zich van zijn plaats begeeft voordat de oefening officieel is beƫindigd, dient hij te worden aangelijnd en meegenomen naar een plaats binnen de ring/het veld waar hij geen hinder veroorzaakt voor de andere honden. Bij deze oefening dienen minimaal 3 punten behaald te worden.

1 Minuut blijven zitten - 10 punten

Op een door de keurmeester aangewezen plaats krijgt de hond het commando "ZIT". Na een teken van de keurmeester verwijdert de baas zich van de hond en neemt plaats in het midden van het veld met een van de schouders naar de hond toegekeerd, alwaar de hond hem nog wel kan zien. Na 1 minuut geeft de keurmeester het teken dat de baas weer terug kan gaan naar de hond. De baas gaat naast de hond staan en lijnt hem aan zodra einde oefening is genoemd. De baas neemt de riem mee bij de hond vandaan tijdens de oefening. Zodra de hond gaat liggen of zich van zijn plaats begeeft, krijgt de baas het teken om zijn hond aan te lijnen en mee te nemen naar een plaats op het veld waar deze geen hinder veroorzaakt voor de andere honden. Extra commando's betekenen puntenaftrek.

Gedrag ten aanzien van andere honden - 5 punten

Dit moet normaal zijn of onverschillig, maar niet vijandig of hinderlijk. Gedurende het hele examen wordt hierop gelet.

Omgang baas/hond - 5 punten

Aan de gedragingen gedurende het hele examen wordt afgeleid of de gewenste

Het houden van de aangewezen plaats - 10 punten

Op bevel neemt de hond op een door de keurmeester aangewezen plaats, na het commando "AF-BLIJF", de liggende positie aan. De baas neemt de riem af en neemt deze mee naar de voor hem aangewezen plaats waar hij/zij met zijn gezicht naar de hond toe gaat staan. Na het teken van de keurmeester moet de hond weer worden opgehaald. Komt de hond eerder van zijn plaats, of gaat hij zitten dan betekent dat aftrek van punten, evenals extra commando's die gegeven worden. Bij honden die de jachtcursus volgen, mag "ZIT-BLIJF" zonder punten aftrek.

Vereisten: minimaal 6 punten

Het komen op bevel - 10 punten

Op bevel neemt de hond op een door de keurmeester aangewezen plaats, na het commando "AF-BLIJF", de liggende positie aan. De baas neemt de riem af en neemt deze mee naar de voor hem aangewezen plaats, waar hij met zijn gezicht naar de hond toe gaat staan. Na het teken van de keurmeester roept de baas zijn hond voor. De hond dient direct het commando op te volgen en in een rechte lijn, bij voorkeur in draf of galop, naar de baas toe te komen en recht voor hem te gaan zitten, op zo'n afstand zodat de baas, zonder zich te verplaatsen, de hond aan zou kunnen lijnen. Bij honden die de jachtcursus volgen is voorkomen uit zittende positie toegestaan.

Vereisten: minimaal 6 punten.

Het aan de voet gaan -  5 punten

Op aanwijzing van de keurmeester krijgt de hond het commando om vanuit de voor-zit positie achter de baas om naast het linkerbeen van de baas plaatste nemen. De hond hoort recht naast de baas te gaan zitten.

Gedrag ten aanzien aan andere honden - 5 punten

Dit moet normaal zijn of onverschillig, maar niet vijandig of hinderlijk. Gedurende het hele examen wordt hierop gelet.

Omgang baas/hond - 5 punten

Aan de gedragingen gedurende het hele examen wordt afgeleid of de gewenste verstandhouding aanwezig is.

Staan op commando - 5 punten | gebit tonen - punten | betasten -  5 punten

De hond krijgt het commando "STA" en is hierbij aangelijnd. De baas gaat op korte afstand voor de keurmeester staan om de hond te laten beoordelen. Hierbij gaat de keurmeester de hond betasten, eventueel met een hand aan de halsband. Hierna moet het gebit worden getoond. Iets wegdraaien wordt niet aangerekend. Grommen is -2 punten en bijten is 0 punt.

Opmerking

Het aantal maximaal te behalen punten is: 80 punten en minimaal 65 punten

Hoewel er de uiterste zorg is besteed aan de inhoud op deze website van Hondenschool Canetrain Zwartewaal, hierna te noemen "Canetrain" aanvaardt Canetrain geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. Zowel de op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de uitoefening van Canetrain. Het is verboden zonder toestemming van Canetrain informatie van de website - anders dan in de uitoefening van Canetrain als hondenschool - aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.