Gedrag en gehoorzaamheid A


Onderdelen

  • aangelijnd volgen
  • 1 minuut houden van de aangewezen plaats
  • het komen op bevel
  • het aan de voet gaan
  • gedrag ten aanzien van andere honden
  • omgang baas/hond
  • staan op commando/betasten/gebit tonen

Exameneisen

Aangelijnd volgen - 10 punten

De hond moet links, vlot en attent volgen aan een slap hangende lijn.
Op aanwijzing wordt een slalom en een 8-vormige figuur gelopen. Bij het halt houden op commando behoort de hond direct naast de baas ook halt te houden en direct te gaan zitten.
Ook wisselingen in het tempo worden op aanwijzing van de keurmeester opgevolgd.

Vereisten: minimaal 6 punten.

Het houden van de aangewezen plaats (1 minuut )- 10 punten

Op bevel neemt de hond op een door de keurmeester aangewezen plaats, na het commando "AF-BLIJF", de liggende positie aan. De baas neemt de riem af en neemt deze mee naar de voor hem aangewezen plaats waar hij/zij met zijn gezicht naar de hond toe gaat staan. Na het teken van de keurmeester moet de hond weer worden opgehaald. Komt de hond eerder van zijn plaats, of gaat hij zitten dan betekent dat aftrek van punten, evenals extra commando's die gegeven worden. Bij honden die de jachtcursus volgen, mag "ZIT-BLIJF" zonder punten aftrek.

Vereisten: minimaal 6 punten.

Het komen op bevel - 10 punten

Op bevel neemt de hond op een door de keurmeester aangewezen plaats, na het commando "AF-BLIJF", de liggende positie aan. De baas neemt de riem af en neemt deze mee naar de voor hem aangewezen plaats, waar hij met zijn gezicht naar de hond toe gaat staan.

Meer....

Na het teken van de keurmeester roept de baas zijn hond voor. De hond dient direct het commando op te volgen en in een rechte lijn, bij voorkeur in draf of galop, naar de baas toe te komen en recht voor hem te gaan zitten, op zo'n afstand zodat de baas, zonder zich te verplaatsen, de hond aan zou kunnen lijnen. Bij honden die de jachtcursus volgen is voorkomen uit zittende positie toegestaan.

Vereisten: minimaal 6 punten.

Het aan de voet gaan -  5 punten

Op aanwijzing van de keurmeester krijgt de hond het commando om vanuit de voor-zit positie achter de baas om naast het linkerbeen van de baas plaatste nemen. De hond hoort recht naast de baas te gaan zitten.

Gedrag ten aanzien aan andere honden - 5 punten

Dit moet normaal zijn of onverschillig, maar niet vijandig of hinderlijk. Gedurende het hele examen wordt hierop gelet.

Omgang baas/hond - 5 punten

Aan de gedragingen gedurende het hele examen wordt afgeleid of de gewenste verstandhouding aanwezig is.

Staan op commando - 5 punten / gebit tonen - 5 punten / betasten -  5 punten

De hond krijgt het commando "STA" en is hierbij aangelijnd. De baas gaat op korte afstand voor de keurmeester staan om de hond te laten beoordelen. Hierbij gaat de keurmeester de hond betasten, eventueel met een hand aan de halsband. Hierna moet het gebit worden getoond. Iets wegdraaien wordt niet aangerekend.

Grommen is -2 punten en bijten is 0 punt.

Opmerking

Het aantal maximaal te behalen punten is: 60 punten en minimaal 40 punten

Hoewel er de uiterste zorg is besteed aan de inhoud op deze website van Hondenschool Canetrain Zwartewaal, hierna te noemen "Canetrain" aanvaardt Canetrain geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. Zowel de op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de uitoefening van Canetrain. Het is verboden zonder toestemming van Canetrain informatie van de website - anders dan in de uitoefening van Canetrain als hondenschool - aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.