Instructeur Ed


Wie ben ik

Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Ed van der Hilst, oprichter en eigenaar van Hondenschool Canetrain Zwartewaal. In 1992 ben ik begonnen met het trainen van honden. Nadat ik met mijn toenmalige hond Kelly - een kruising Herder/Jack Russel diverse cursussen had gevolgd, werd ik gevraagd of ik les wilde geven. Dit was de start om eigenaren en hun honden oefeningen in gedrag en gehoorzaamheid aan te leren.

Hoe verder

Tijdens de lessen kwamen er steeds vragen van cursisten over het gedrag van hun hond, die ik toen niet kon beantwoorden. Dit was een belangrijke reden om mij te gaan verdiepen in het gedrag van de hond en heb ik diverse trainingen en opleidingen gevolgd om op de vragen van de cursisten antwoorden te kunnen geven.

Mijn eigen hondenschool

Na 11 jaar van lesgeven en zelf cursussen volgen was de tijd voor een nieuwe stap. Het opzetten van mijn eigen hondenschool. Doordat mijn gezin en ik naar Zwartewaal waren verhuisd, werd dit de plaats waar ik mijn hondenschool vestigde.

In 2007 maakte ik kennis met Peter Beekman van Kynotrain waar ik een instructeursopleiding volgde. Tijdens de opleiding op Kynotrain maakte ik kennis met een voor mij bijzondere manier van lesgeven. Deze manier van lesgeven wordt het Black Box Model genoemd en wordt op deze website verder uitgelegd.

Meer....

Black Box Model

Met behulp van het Black Box Model wil ik cursisten inzicht geven hoe ze het gedrag van hun hond kunnen beïnvloeden. Zelf nadenken over het gedrag van je hond, zelf verbanden leggen en kritisch durven kijken naar het eigen handelen. Dat is wat ik hoop te bereiken bij mijn cursisten. Ik zie vaak opluchting als cursisten begrijpen waarom hun hond doet zoals hij doet. En nog groter is de opluchting als ze ontdekken hoe ze, vaak met kleine aanpassingen, het gedrag van hun hond kunnen veranderen.

Mijn doel

Elke baas-hondcombinatie is voor mij uniek. Ik probeer, binnen de kaders van de cursus, zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van elke individuele combinatie. Dat is ook de reden dat ik met kleine groepen werk. Mijn missie is de kwaliteit van de omgang tussen hond en eigenaar te verbeteren en zo het welzijn van de hond te vergroten. Als ik zie dat cursisten en hun hond samen plezier hebben, elkaar begrijpen en van elkaar genieten, is mijn doel bereikt: een vrije en blije hond en een tevreden eigenaar.

Hoewel er de uiterste zorg is besteed aan de inhoud op deze website van Hondenschool Canetrain Zwartewaal, hierna te noemen: "Canetrain", aanvaardt Canetrain geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. Zowel de op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de uitoefening van Canetrain. Het is verboden zonder toestemming van Canetrain informatie van de website - anders dan in de uitoefening van Canetrain als hondenschool - aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.