Onze cursussen


Ons cursusaanbod is:

  • Pupopvoeding
  • Jonge hond (als vervolg op de cursus pupopvoeding)
  • Gedrag & Gehoorzaamheid A
  • Gedrag & Gehoorzaamheid B
  • Gedrag & Gehoorzaamheid C
  • Sport en Spel

De cursussen worden elke zaterdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur in een blok van 10 lessen gehouden.

Elke les duurt 60 minuten, verdeeld in 50 minuten voor de les en de overige 10 minuten om nog eventuele vragen van de cursisten te beantwoorden.

De kosten voor alle cursussen bedragen € 65,50 per blok van 10 lessen. Het cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

Bij later instromen, bedragen de kosten € 9,50 per overgebleven les.

Elke groep bestaat uit 4 tot 8 personen. Kinderen onder de 12 jaar dienen door een ouder te worden begeleid.

Foto van Wolf

Kruising Wolf ©TS

Bij voldoende belangstelling en de juiste weersomstandigheden kunnen de gedrag & gehoorzaamheidscursussen worden afgesloten met een examen en de pupopvoedings- en jonge hondcursus met een proef.
De kosten voor zowel het afleggen van een proef als een examen bedragen € 10,--.

Hoewel er de uiterste zorg is besteed aan de inhoud op deze website van Hondenschool Canetrain Zwartewaal, hierna te noemen "Canetrain" aanvaardt Canetrain geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. Zowel de op deze website opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de uitoefening van Canetrain. Het is verboden zonder estemming van Canetrain informatie van de website - anders dan in de uitoefening van Canetrain als hondenschool - aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.